Ski Langlauf

SVSac Athletiktest AK 10 - 13

Ski Langlauf
Ski LanglaufSki Langlauf

Veranstaltungsinfo

Ort: Chemnitz
Verband: SVSac
Disziplin: Skilanglauf

Meldeinfo

Kontakt: Einsiedler SV & Benjamin Seifert
E-Mail: benjamin.seifert@skiverbandsachsen.de
Meldeschluss: 19.06.2019 00:00 Uhr